• Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie to może zostać złożone  pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu zapłatę za towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru .
 7.  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć i nadać na adres: Werbeny 21B 05-410 Józefów. Przesyłka obowiązkowo powinna zawierać oprócz produktu wraz z kompletnym opakowaniem, stosowny dokument zwrotu. Zwroty są rozpatrywane w przeciągu od 1 do 14 dni.  
REKLAMACJE
Masz problem z zakupionym produktem? Skontaktuj się z nami, a nasz dział obsługi klienta wyczerpująco odpowie na Twoje wątpliwości i na pewno rozwiąże problem.Więcej na temat reklamacji w Regulaminie.
W SKRÓCIE
 1. Dodaj Reklamację w Panelu konta lub prześlij formularz reklamacyjny na adres email: biuro@trappershop.pl
 2. Wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu prześlij na nasz adres.         
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłamy w ciągu 14 dni od otrzymania.